Projektas „Apskričių viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijų kėlimas“ (2020–2021 m.)

2021-06-04

pašokusių į viršų žmonių siluetai

Projekto „Apskričių viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijų kėlimas“ tikslas – pasitelkiant teorinius ir praktinius mokymus kelti bibliotekų specialistų medijų raštingumo ir kultūrinių bei edukacinių renginių organizavimo kompetencijas, taip prisidedant prie kokybiškesnių paslaugų teikimo vartotojams.

Projekto veiklomis siekiama:
1. Patobulinti bibliotekų specialistų medijų raštingumo žinias, organizuojant teorinius ir praktinius mokymus: kritiško medijų pateikiamos informacijos vertinimo, prasmingo turinio kūrimo ir kūrybiško medijų sklaidos kanalų naudojimo temomis.
2. Pagerinti kultūrinių ir edukacinių renginių organizavimo žinias, organizuojant teorinius ir praktinius mokymus: viešojo kalbėjimo, auditorijų plėtros, kūrybiškumo temomis.
3. Skatinti tarpusavio bendradarbiavimą ir žinių plėtrą, kuriant mokymų programas ir metodinę medžiagą regiono bibliotekų specialistams ir Apskričių viešųjų bibliotekų vartotojams.

Projekto metu pasiekti rezultatai:
1. Įgyvendinti 3 medijų raštingumo („Propaganda, kritiškas medijų pateikiamos informacijos vertinimas“, „Podcast (tinklalaidžių) kūrimas: kūrybinis ir techninis aspektai“, „Prasmingo turinio kūrimas“) ir 8 kultūrinių ir edukacinių renginių organizavimo („Storytelling. Įtraukianti istorija: pasakojimo menas“, „Kaip kalbėti, kad tave išgirstų?“, „Auditorijos ir kultūros organizacijos XXI amžiuje“) mokymai. Mokymus vedė žinomi Lietuvos kultūros veikėjai ir savo sričių specialistai: „NARA“ tinklalaidės redaktorius Karolis Vyšniauskas ir garso režisierė Katažina Bitovt, diktorė, teatro ir kino aktorė Aldona Vilutytė, šiuolaikinė pasakotoja Milda Varnauskaitė, prekinių ženklų kūrėja, tendencijų prognozuotoja, rinkos analitikė, ir dėstytoja Victoria Dias bei kiti. Vienuolikoje mokymų kompetencijas ugdė 293 AVBA specialistai.
2. Siekiant skatinti tolesnį žinių perdavimą ir kelti Lietuvos bibliotekų specialistų bei vartotojų kompetencijas, parengtos 3 mokymų programos ir metodinės medžiagos medijų raštingumo ir kultūrinių bei edukacinių renginių organizavimo temomis.

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Į Pinterest

Pasidalink