Tarpbibliotekinis abonementas

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – knygų dalijimosi tarp šalies bibliotekų paslauga, kuria naudojantis viena biblioteka skolina dokumentus kitai. Ši paslauga visuomenei teikiama jau ne vienus metus, o nuo 2022 metų spalio 1 d. norimą knygą ar leidinį iš kitos bibliotekos galima užsisakyti nemokamai.

Nuo šiol užsisakyti norimą leidinį iš kitos bibliotekos dar lengviau – Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) portale www.ibiblioteka.lt veikia atnaujintas TBA-S funkcionalumas, leidžiantis skaitytojams savarankiškai užsisakyti norimą leidinį iš kitos bibliotekos, jeigu jo nėra arba jis užimtas bibliotekoje (-ose), kurioje (-iose) skaitytojas yra registruotas. 

Tarpbibliotekinis abonementas

TBA paslauga teikiama šiame tinkle – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos, Lietuvos savivaldybių viešosios bibliotekos, Lietuvos audiosensorinė biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos medicinos biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Mokyklų bibliotekos (išskyrus aukštąsias mokyklas).

Tarpbibliotekinio abonemento paslauga atveria galimybę pritraukti į bibliotekas daugiau vartotojų, padeda jiems atrasti naujas galimybes savarankiškai mokytis ir tobulėti tiek profesinėje, tiek asmeninėje srityse. Bibliotekininkai, skatindami keitimąsi knygomis ir kitais dokumentais tarp bibliotekų, jų skaitytojų, prisideda prie tvarumo ir ekologijos. Išsamiau apie paslaugą – vaizdo įraše.

Knygos pirmame plane

Pristatome Tarpbibliotekinio abonemento stiliaus vadovą, kuriame rasite paslaugai viešinti skirtus garso įrašus, vaizdo filmukus, plakatus, vizualus socialiniams tinklams ir kt.

Į Pinterest

Pasidalink